NO JABATAN NIP/NUPTK NAMA
1 Kepala Madrasah 19670331 199403 1 002 Dr. H.Awaludin Hamzah, M.Ag.
2 Waka Bid. Kurikulum dan Akademik 19690114 200003 2 001 Atti Aryati Kurniasih, M.Pd
3 Waka Bid. Kesiswaan 19681220 200212 1 002 H. Dede Saepul Hidayat, S.Pd.I
4 Waka Bid. Sarana dan Prasarana 19670120 200701 1 020 Drs. H. Usep Toyar, M.Pd
5 Waka Bid. Humas 19690622 200003 1 003 Ahmad Saripudin, S.Ag., M.Pd.
6 Kepala Tata Usaha 19670106 200501 1 002 Hj. Siti Rodiah,M.M
7 Pembina OSIM 19681115 200501 1 002 Ucu Sopari, S.Ag.
8 Pembina UKS 19710421 200701 2 032 Nursilawati, M.Pd
9 Pembina Paskibra 19750817 200710 1 001 Agus Hermawan, S.Pd
10 Pembina KIR 3737763664300032 Rika Apriani, M.Pd
11 Pembina Pramuka 19760406 200312 1 003 H. Ade Hidayatullah, M.Pd.
12 Pembina Olimpiade Fisika 19690424 200501 2 004 Nurjanah, M. Pd.
13 Pembina Olimpiade Matematika 19860508 200912 2 006 Yeni Rismalasari, S.Pd
14 Pembina Olimpiade Biologi 19821106 200912 1 003 Hendra Dermawan, S.Pd
28 Pembina Olimpiade Kimia Siti Aisah Nurjanah, S.Pd., M.Si.
28 Pembina Olimpiade Geografi 20224192186002 Vian Shintawaty, S.Pd
15 Pembina Olimpiade Ekonomi 3533763664300132 Naimah Febriani, SE
16 Pembina Kajian Agama Islam 19850722 201903 1 005 Iman Zaelani, S.Pd.I.
17 Pembina Tahfidz 7754747650200022 Saehudin, S.Ag
23 Pembina English Championship 20224192189002 Rini Nurahmi, S.Pd
24 Pembina Tenis Meja 20224192186001 Juju Juhaenah, S.Pd
25 Pembina Bulutangkis 20224192190001 Sanny Muhammad S. Z, S. Pd.
26 Pembina Voli 20224192191003 Fera Legiyandri Yahya, S.Pd.
27 Pembina Broadcast 20224192189003 Asep Abdurrahman, S.Pd.I
28 Pembina Karawitan 20224192191002 Desta Permana, S.Sn.
28 Pembina PaDus 20224192194001 Diana Meida, S.Pd
28 Pembina Arabic Conversation Club 20224192193003 M. Irfan Hilmi, S. Hum.
18 Kepala Lab. Komputer 19821106 200912 1 003  Hendra Dermawan, S.Pd
19 Kepala Lab. Biologi 19680619 200012 2 001 Yuyun Khaeraniah, M.Pd.
20 Kepala Lab. Kimia 19680619 200012 2 001 Yuyun Khaeraniah, M.Pd.
21 Kepala Lab. Fisika 19680619 200012 2 001 Yuyun Khaeraniah, M.Pd.
22 Kepala Perpustakaan 19710312 199903 2 002 Diah Ernawati, S.Pd.